Gedachtegoed

ondoorgrondelijk...

 

 

Over Geloof en Geloven

 

Geloof komt in allerlei vormen en maten voor terwijl geloof op zich ongrijpbaar en immaterieel is. We kunnen geloof niet voelen of aanraken maar het is wel iets dat ons beheerst en raakt. Geloof vormt zelfs de basis voor hoe we denken en handelen. Al in het verre verleden kregen sommige mensen andere mensen zo ver dat ze bepaalde zaken voor waarheid zijn gaan aannemen terwijl deze in werkelijkheid niet bestond...

 

Het concept kreeg handen en voeten en zelf vleugels om te vliegen. Want… veel mensen willen in iets geloven. Geloven kan leuk zijn, denk maar aan Sinterklaas. Geloof kan ook maken dat je je bijzonder voelt; alsof het echt iets is en we geven het vaak vorm. Zelfs als dat waarin wordt geloofd onzichtbaar is...

 

Laten we eens met een 'open mind' naar  geloof en geloofssystemen kijken.

 

Vluchtgedrag

 

Paarden hebben vluchtgedrag maar mensen willen ze graag kunnen berijden. Om een paard te berijden moet het worden afgericht en is het van belang dat je het wezen 'paard' leert kennen en begrijpen. Er is ook een relatie van harmonie en begrip nodig. Dan kan er een uitwisseling van energie plaatsvinden tussen de mens en het paard. Waar brengt de rit je naar toe? Laat je gedachten de vrije loop en het paard zet zijn stappen of gaat in draf of galop. Hetzelfde geldt ook voor de meeste mensen. Ze hebben feitelijk geen vluchtgedrag maar je kunt ze programmeren en africhten, van een illusie voorzien en onder hypnose bijzondere dingen laten doen en/of beleven...

 

Maar een mens houdt in principe van vrijheid. In ons diepste wezen is onze geest grenzeloos vrij. Waar komen dan die stemmetjes vandaan die zeggen dat we geestelijke en fysieke vrijheid niet verdienen? Ze spreken vanuit geloofssystemen die we hebben opgedaan. Zo werden we aan handen en voeten gebonden. Je kunt van iemand aannemen dat het buiten warm is maar dat is van een geheel andere aard dan het aannemen van een ideologie of institutie. Dat soort geloof wordt onderwezen en is aangeleerd. Vervolgens kan iemand dan geraakt worden door een geloofsysteem of ideologie.

 

Maar… er is een groot verschil tussen de spirituele zoeker en de "blinde" gelovige. Een ware spirituele en vrije geest onderzoekt. Daar is vaak veel tijd van overpeinzing, verwondering en mijmering voor nodig. Voor zo iemand is het niet genoeg om iets aangereikt te krijgen dat voor waar aangenomen moet worden. Een ware zoeker wil de dingen in hart en ziel ervaren!


Externe invloeden zijn overal aanwezig en we zijn allemaal min of meer geconditioneerd in ‘geloven’ dat we alleen maar een speldenknopje zijn in het universum. Als het speldenknopje wegvalt blijft er een kleine leegte over, een gaatje in het grote etherische veld dat alles omvat. Als er iets afwijkends plaatsvind is alle aandacht daarop gericht, dat kennen we allemaal. Ook de leegte wanneer een dierbare is overleden. 

 

Onderzoek naar het fenomeen geloof laat zien dat we geloven vrij te zijn in ons geloof maar in feite zullen we erachter kunnen of moeten komen dat daar geen vrijheid is. We 'moeten' het (religieuze) concept aanvaarden of anders gaat alles fout en zijn we voor eeuwig verdoemd. We 'moeten' geloven wat de leraren ons vertellen, wat de lesstof ons wil leren. En boven dat al 'moeten' we geloven in allerlei dingen buiten onszelf. Dat is de doctrine van de samenleving waarin we gevangen zijn geraakt. Zonder onze loyaliteit en trouw aan deze synthetische maatschappelijke constructies zijn we klein en onbetekenend. Ga in dienst en je maakt deel uit van een leger, een groter geheel waarin je op gaat, waar je deel van uit maakt.
 


Godsdienst als concept

 

Is God een concept waar we onze pijn aan afmeten? Dat is natuurlijk een vorm van interpretatie, maar het noemen van God als een concept is en blijft intrigerend. Geloof gewoon in jezelf… dat is een prettige waarheid. Heb zicht op de illusies die je omringen en pin jezelf niet (te) vast in het leven. Want als we geloven in iets buiten onszelf, plaatsen we onszelf onder de autoriteit van dát. Dat betekent dat er iets of iemand is die de controle over jou in handen heeft… en dat ben jij dan niet.


Een externe autoriteit waar we ons aan uitleveren, zoals een religieuze visie, geeft ons geen innerlijke kracht maar verbindt ons klakkeloos met een vaak miljoenen tellende groep van gelovigen.


Een geloof kan je uiteraard onderwijzen om een goed mens te zijn. Vanuit je eigen denken en handelen is daar niets mis mee, maar blijf alert, geloof schaart je in een groep en groepsbelang kan je aanzetten tot onbegrip, afstand en zelfs haat (zoals dit globaal aan de orde is) naar alles wat anders is.

 

Religieuze groeperingen werken samen met/of tegen regeringen variërend van liberaal tot fundamentalistisch, kunnen een inquisitie veroorzaken, kindermisbruik veroorzaken en aanzetten tot moord en doodslag.

 

 

Gruwelijke wreedheden

worden meestal begaan in naam van het geloof!

 

 

Zo zijn er vele instituties die als tussenpersoon of verzekeringsagent voor het goddelijke werken. Laat je geen gedachten voorschrijven.


Scholing en regering

 

Opvoeding en scholing leren vooral om ons aan te passen aan de groep. Als kind werden we al gevuld met algemene kennis en vaardigheden om je tot onderdeel van een groep te maken, niets mocht afwijken. Leren om je aangepast aan de groep te gedragen.

 

Wat is de opzet hierachter? Aangepast zijn om je leven lang te willen werken voor een baas en om een samenlevingsvorm in stand te houden, je te conformeren aan een algemene gedachtegang om een materialistische visie te volgen?


Hoever kan 'geloven' gaan? Regeringen zetten overal ter wereld propaganda in via de massamedia, dat kan niemand ontkennen. Maar het geloven van die visies is afhankelijk van je onderdanigheid aan externe autoriteit. Deze macht heeft de kracht van overtuiging en zet die in om mensen te laten denken en doen wat ZIJ willen. Mensen geloven in het algemeen wat ze voorgeschoteld krijgen omdat ze zich uitgeleverd hebben aan deze autoriteiten. Ze gaan zelfs in dienst om te vechten voor ‘vrijheid en democratie’ terwijl ze door dat te doen hun eigen vrijheid volledig uitleveren. 



Drijfveren van het geloof

 

We kunnen natuurlijk allemaal iets zeggen, vinden en/of geloven. Prima dat er verschillende meningen zijn, we kunnen dus iets vinden en/of geloven wat we willen. Maar welk geloof je ook aanhangt het is niet helzelfde als 'waarheid'. Geloof kan veranderen, zich aanpassen aan tijdsgebonden ontwikkelingen. Waarheid IS universeel, IS onveranderlijk...

 

Hoe kan het dan zijn dat het geloof en de mening van velen tot 'waarheid' is geworden?

 

Wanneer we ons uitleveren aan een geloofssysteem wordt vaak verwacht dat we het eervol en blijvend dienen. Zo kleven aan ieder geloof meestal een hoeveelheid morele wetten die bepalen hoe je leven van alledag eruit behoort te zien.

 

Maar vanuit vrijheid kun je je geest openen door eens te gaan kijken wat je bindt. Misschien ga je structuren herkennen van andere geloven. Veel geloven beloven vrede en liefde terwijl hun kinderen daarvoor ten strijde moeten trekken. Complete hypocrisie!

 

Blijf bij jezelf, onderzoek alles en behoudt het goede. Ben zelf de autoriteit in je leven, laat je niet inpakken of ondersneeuwen. Sta op voor wie je bent. Jouw 'geloof' of 'waarheid'. Is dat altijd het goede of het enige ware? Het hoort nu wel bij jou! Dit 'weten' dient je nu in het leven, het laat je groeien in wie en wat je bent en maakt je als wezen niet onderdanig aan wie of wat dan ook.

 

Leer over innerlijke wijsheid en innerlijke vrede in plaats van alleen bezig zijn met uiterlijke vormen. Maak je los van gebeurtenissen om je heen die teveel invloed op je uitoefenen. Kom tot jezelf en kijk ook eens naar de wereld als een toneelspel dat zich ontvouwt. Je kunt het observeren en kennen. Trek je leringen eruit waardoor je je eigen 'weg' gaat. Misschien voelt dat soms als een acteur op het toneel, maar ben je daarvan bewust! Dan weet je wanneer je speelt en wanneer je bént. Je kunt geraakt worden door het verhaal maar tegelijkertijd weten dat het een toneeluitvoering is.


 

Over mijzelf

 

Mijn realiteit kwam niet als een voorverpakt presentje met een strikje erom naar me toe. Het was (en is) vaak een kronkelige weg. Toch ontwikkelde ik levenswijsheid in het heden, met een eigen filosofie, eigen vrijheid (al blijft dat relatief). Het valt niet altijd mee om van alles af te leren of te ont-leren van dat wat al jong naar binnen werd gegoten onder het mom van opvoeding, geloof en onderwijs. De ingesleten patronen zijn sterk verankerd maar kunnen door eerlijk naar mezelf te zijn weer nieuwe inzichten opleveren. Ik moest bijvoorbeeld onterechte zonde- en schuldgevoelens onder ogen zien. Ik heb ze onderzocht op hun herkomst en waarde.


Geloof is een aanname, een mening of overeenkomst. "Kies" voor samen en in vrijheid c.q. vrijzijn, al is dat relatief... In vrijheid om alles te onderzoeken voor een zo open mogelijke visie. Om dan naar je hart te kunnen gaan en te voelen wat daar trilt of klinkt, harmonieus of disharmonieus...

 

 

Vrede En Inzicht Nu…

  • 22/08/2017
  • Naar een vriend verzenden