Wat Wij Weten

 

 

Is Nicotine écht zo schadelijk?

 

Volgens officials van de WHO (World Health Organization), een organisatie die al sinds 1975 bij regeringen lobby voert tegen het gebruik van tabak, heeft tabak helemaal geen voordelen: "Een schadelijk en onnodig product" zeggen ze.

De Deense anti-rook beweging wil zelfs een totaal verbod op tabak. "We zien niet in wat tabak bijdraagt" zegt de Cancer Society. "Een rookvrije samenleving moet niet gezien worden als utopie." 

Sinds de jaren 60 voeren autoriteiten wereldwijd een beleid dat uitsluitend gericht is op het risico van tabak en roken heeft daardoor een zeer negatief imago gekregen. Door alle anti-rook campagnes is men vergeten dat sigaretten roken niet alleen schadelijke maar ook positieve aspecten heeft. Zoals altijd heeft een verhaal twee kanten. Nu duiken ook de positieve kanten van tabaksgebruik op in wetenschappelijke onderzoeken, met name aangaande de stof nicotine.

- Na tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek over de effecten van nicotine, zeggen onderzoekers nu dat ze goed wetenschappelijk bewijs hebben dat nicotine een significant positief effect heeft op het presteren van de menselijke hersenen.

De hersenen werken beter als het nicotine krijgt - bijna als een geoptimaliseerde computer. Nicotine is een "werk-drug 'waardoor men zich beter kan concentreren en sneller kan denken. De hersenen worden ook duurzamer: Experimenten tonen aan dat in langdurige werksituaties mensen door nicotine in staat zijn om de concentratie uren langer te behouden.

Dit lijkt een paradox gezien de rookverbod op de werkplek die in vele landen van kracht is - maar het is toch het beeld ontstaan ​​na honderden wetenschappelijke studies over roken en nicotine. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat het rookverbod op de werkplek geen daling van de arbeidsproductiviteit tot gevolg heeft gehad.

In het algemeen geldt dat nicotine de hersenen 10 tot 30 procent efficiënter laten werken op een aantal vlakken. Dit geldt zowel voor roken als voor niet rookbare nicotine. Als nicotine gebruikers nicotine wordt onthouden dan ondergaan ze een even grote daling van de efficiëntie, het zogenaamde "withdrawal effect".

Het verschil tussen roken en onthouding is voor een roker enorm groot, soms zelfs wel 50%. En volgens wetenschap ligt daar het antwoord op de vraag waarom mensen roken. Ze roken omdat het de efficiëntie van de hersenen vergroot. Nicotine verhoogt de aandacht, precisie, motorische vaardigheden, snelheid en geheugen.

- In 2010 publiceerde de Amerikaanse overheid een baanbrekend meta-analyse, die 40 jaar van onderzoeken over tabak en nicotine samenvat. De analyse werd gedaan door het National Institute on Drug Abuse, onder leiding van onderzoeker Stephen Heishman. Het volledige onderzoek valt hier te lezen (Engels, niet vertaald).

De resultaten in de analyse van Heishman geeft duidelijk aan dat het een slecht idee is om het gebruik van tabak totaal uit te roeien. Nicotine heeft positieve effecten op het gebied van motorische vaardigheden, aandacht, focus, snelheid en geheugen - en het effect is belangrijk, zeggen de onderzoekers: De resultaten zijn niet te wijten aan statistische kans.

Heishman's team onderzocht alle 256 verschenen niet-medicinale nicotine proeven uitgevoerd sinds 1994. De tests maten zowel het effect van sigaretten op rokers als het effect van niet rookbare nicotine op niet rokers.

De 48 kwalitatief beste onderzoeken werden geselecteerd voor de meta-analyse naar strenge wetenschappelijke criteria: ze moesten met een placebo gecontroleerd worden, met nicotine vrije pleisters en nicotine vrije sigaretten, en dubbel blind wat inhoudt dat geen van de proefkonijnen wist of hij/zij nicotine kreeg toegediend of dat hij/zij in de placebo groep zat. Bovendien werden de testen zo uitgevoerd dat niemand last kreeg van het "'withdrawal effect". Op die manier sloot Heishman uit dat rokers beter presteerden door dat zij vrij werden gesteld van dit effect.

De analyse schetst een beeld van nicotine als een effectieve en snelwerkende drug, die de prestaties van de hersenen in werksituaties verbetert - een echte "werk-drug '. In tegenstelling tot drugs zoals alcohol, cannabis, cocaïne en heroïne, die niet bruikbaar zijn tijdens het werk.

Dus afgezien van de gevaren voor de gezondheid van sigaretten, lijkt het enige nadeel van nicotine het verslavende effect, alhoewel dit onder wetenschappers nog altijd omstreden is en niet mag worden verward met de afhankelijkheid van verdovende middelen. Hoewel pure nicotine in grote hoeveelheden giftig is, is er geen bewijs voor gezondheidsrisico's van nicotine als het in beperkte mate geconsumeerd wordt.

 

 

Waarom zijn veel wetenschappers, sporters en artiesten rokers?

 
- Het positieve effect op de hersenen zou kunnen verklaren waarom veel van de grootste wetenschappers uit de geschiedenis fervent rokers waren - bijvoorbeeld Niels Bohr en Albert Einstein, die beiden roken als één van de oorzaken van hun grote denken noemden...

Bovendien is het bekend dat veel atleten, creatieve mensen, podiumartiesten, schrijvers, muzikanten en kunstenaars zowel in het heden als in het verleden rookten en roken. De nicotine (in deze gevallen) in sigaretten lijkt belangrijk te zijn geweest voor mensen die iets unieks moeten produceren of concurrerend in hun werk zijn.

- Top voetballers hebben de media al vaak verrast door te roken tijdens hun carriere. De puriteinse Britse media schreeuwde moord en brand en konden zich niet voorstellen dat Wayne Rooney in staat zou zijn om topprestaties te leveren toen ze ontdekten dat hij rookte.

- De waarheid is echter dat sommige van de meest creatieve spelers ter wereld op de hoogste niveau tijdens hun actieve carriere fervente rokers waren.

Sigaretten zijn ook altijd een onmisbaar onderdeel van veldrantsoenen voor soldaten. Een oorlog kan niet worden gewonnen zonder sigaretten, zeggen soldaten en toen het Pentagon in 2009 voorstelde om een rookverbod in te stellen in het Amerikaanse leger konden ze op sterke protesten van soldaten en veteranen rekenen.

Volgens de analyse van Stephen Heishman, is er een zeer goede reden waarom mensen roken. Dit komt door de nicotine impuls aan de hersenen - nicotine helpt hen tot betere prestaties.

De effecten suggereren ook een antwoord op de puzzel van de redenen waarom mensen beginnen met roken en permanent blijven roken - en het bewijs komt paradoxaal genoeg uit de resultaten van het effect van nicotine op niet-rokers, die ook beter presteren wanneer ze nicotine kauwgom te krijgen. Heishman schrijft: "... [Het feit dat] de resultaten ook worden gevonden bij niet-rokers is een indirect bewijs dat nicotine de prestaties verbeteren, en de reden kan zijn waarom mensen beginnen met roken."

 

Nicotine maakt de hersenen sneller en nauwkeuriger

De 48 experimenten die zijn opgenomen in Heishman's analyse bestonden uit verschillende groepen van vrijwilligers die aan een serie standaard tests op de computer werden getest. De ene helft kreeg nicotine, de proefpersonen kregen een placebo. Op enkele uitzonderingen na deden de nicotine gebruikers, zowel de rokers als de niet rokers, de tests. Dit gold vooral op het gebied van aandacht, precisie, aandacht, geheugen en snelheid - en in mindere mate van motorische vaardigheden:

De tabel toont negen prestatie-gebieden die voldoende uitslagen hadden voor de meta-analyse. In zes van de negen gebieden hadden de nicotine gebruikers (rode stippen) significant betere resultaten, in de drie andere gebieden waren de resultaten gering.

De grootste verbeteringen: Korte termijn geheugen, nauwkeurigheid, werkgeheugen, responstijd, aandacht, snelheid en oriënteren. Kleine verbetering: fijne motoriek.


De onderzoekers vonden ook andere gebieden waarop nicotine gebruikers betere resultaten behaalden, waaronder grove motoriek, lange-termijn geheugen, semantisch geheugen, rekenen & complexe berekeningen. Deze experimenten werden niet gebruikt in de analyse omdat er nog te weinig is geexperimenteerd in deze gebieden.

 

Zijn rokers betere bestuurders en piloten?

 
Uit experimenten blijkt dat nicotine gebruik een significant positief effect heeft op iemands vermogen om auto te rijden en in simulatoren te vliegen. Rokers en andere nicotine gebruikers zullen beter scoren op rijexamens, zowel qua overzicht, focus, stuurbewegingen en snellere reacties in vergelijking met niet nicotine gebruikers.

Helaas waren deze experimenten niet gestandaardiseerd en konden niet worden gebruikt in de analyse. Heishman roept om standaard experimenten om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de invloed van nicotine op automobilisten en piloten.

Stephen Heishman en het onderzoeksteam concluderen in de studie: "De significante effecten van nicotine op de motoriek, aandacht en gebruiken zijn verbetering van de prestaties. Deze gevolgen zijn de oorzaak van tabaksverslaving". Vrij vertaald betekend het dat rokers blijven roken omdat hun hersenen dan beter presteren. Dat maakt het stoppen daarom ook moeilijk. 

Tests met proefdieren hebben soortgelijke resultaten aangetoond, daarom twijfelen wetenschappers niet meer: Nicotine - de werkzame stof in de meeste impopulaire fabriek ter wereld - de tabaksplant - is paradoxaal genoeg een "wondermiddel" dat leidt tot betere prestaties op het werk. Een geschenk voor de werkende mens?

Professor Brad Rodu van de Louisiana University heeft veel onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van tabak en zegt dat de Heishman analyse een doorbraak is in het begrijpen van tabak en nicotine. In zijn artikel "The Proven Positive Effects of Nicotine and Tobacco" op zijn blog Tobacco Truth schrijft hij:

"Deze analyse zal de anti-tabak extremisten niet behagen. Het is tijd om eerlijk te zijn tegen de honderden miljoenen gebruikers van tabak wereldwijd. De voordelen die zij uit hun tabaksgebruik halen zijn zeer reëel en niet denkbeeldig."

Brad Rodu is al jarenlang werkzaam in de tak van de wetenschap die de schadelijke effecten van tabak onderzoekt. Hij is een groot voorstander van het gebruik van rookloze tabak, zoals snus, snuiftabak en pruimtabak! Die vormen van tabak zijn volgens hem bijna 100% veiliger dan sigaretten. Rodu onderzoekt de gezondheidseffecten van roken met de financiele steun van de tabaksindustrie aan de Louisinana University. Hij zegt "het is tijd om de mythe dat tabak geen voordelen heeft te doorbreken en ons te focussen op hoe we de rokers op een veiligere manier kunnen voorzien van nicotine."

 

Roken geeft de hersenen meer uithoudingsvermogen

 
Resultaten uit andere nicotine onderzoeken ondermijnen het idee van een rookverbod op de werkplek. Verschillende studies tonen aan dat de hersenen van rokers meer uithoudingsvermogen hebben in lange werksituaties in vergelijking met niet rokers. Rokers handhaven de concentratie uren langer zonder moe te worden terwijl de concentratie van de niet rokers snel minder wordt.

Dit fenomeen werd al in 1976 onder de aandacht van het Amerikaanse publiek gebracht toen millieu activist Ralph Nader in een TV programma voorstelde om een rookverbod in te stellen voor piloten. Direct na dit voorstel kreeg hij in de media een reactie van Dr. Norman Heimstra, die schreef dat het een slecht idee was...

Dr Norman Heimstra had in 1967 de eerste primitieve nicotine experimenten gedaan. Drie groepen van mensen, rokers, niet rokers en rokers die een paar uur niet mochten roken, moesten zes uur lang in een auto simulator rijden. Het resultaat was dat de gestopte rokers het slechts reden in alle tests en dat na drie uur de prestaties van de rokers aanzienlijk beter werden dan die van de andere testgroepen. Ook bleek dat rokers geen agressiviteit vertoonden tijdens het rijden en noodsituaties beter beoordeelden dan de andere twee groepen. In de media schreef Heimstra "in een kritieke situatie kan je het best een kettingrokende piloot hebben. Ik stap liever in een vliegtuig bestuurd door een kettingroker dan door een roker die tijdelijk moest stoppen omdat het niet toegestaan is om tijdens de vlucht te roken" luidde zijn waarschuwing, en als gevolg van dit onderzoek werd het rookverbod niet doorgevoerd. 

Dertig jaar na de eerste primitieve experimenten van Heimstra hebben andere tests bevestigd dat nicotine de hersenen meer uithoudingsvermogen geeft.

De Parkin & Hindmarch test uit 1997 bevestigd het positieve effect van nicotine nogmaals. Groepen rokers en niet rokers deden dezelfde computer tests van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. De concentratie van de niet rokers nam na 2 uur af terwijl de rokers, dankzij de nicotine, zonder problemen tot 4 uur 's nachts doorwerkten.

Parkin & Hindmarch, 1997: - Resultaten van rokers en niet-rokers in de test "Critical Flicker Fusion" - gebruikt om aandacht te meten: Niet-rokers (onderste lijn) werden onoplettend na 10.00 uur, terwijl de rokers (bovenste lijn) hun aandacht tot 04:00 behielden, en hun basisniveau om 10.00 uur zelfs verbeterden. Pas om 8 uur in de ochtend hebben de rokers het niveau van een niet roker 10 uur eerder.

Al jaren discussieren wetenschappers over het 'withdrawel' effect, het verschijnsel dat rokers zelf omschrijven als concentratieproblemen als ze enige uren niet hebben gerookt. De anti-rook lobby zegt dat het een simpel onthoudingseffect is wat op valt te heffen door een sigaret te roken om dan terug te keren op het niveau van niet rokers. Deze anti-rook lobby conclusie wordt door de Heishman analyse echter genadeloos onderuit gehaald. Nicotine leidt tot betere prestaties in vergelijking met placebo's, zowel bij rokers als niet rokers. Er zijn echter ook wetenschappers die het 'withdrawel' effect onbewezen vinden.

Een van deze wetenschappers is professor David Warburton, nicotine onderzoeker van de Reading Universiteit die in een dubbel experiment uit 1994 aantoonde dat 100 onthoudende rokers en 100 niet rokers gelijke resultaten behaalden in drie specifieke tests. In de tweede test herhaalde hij dezelfde proeven met alleen maar rokers, één groep die niet mocht roken en een groep die een een uur voor de tests had mogen roken om te zien of er een verbetering in de resultaten zou zijn zonder het withdrawal effect.

Beide groepen werden verdeeld in twee subgroepen, één subgroep kreeg echte sigaretten, de andere groep kreeg nicotine vrije sigaretten. De eerste test bestond uit het invoeren van een reeks cijfers, 20 minuten lang. Na vijf minuten moest er een sigaret worden opgestoken en iedere minuut mocht er een trek genomen worden. De resultaten zijn te zien in de onderstaande grafiek. 

Warburton & Arnall, 1994: - De schaal geeft het aantal juiste antwoorden, van minuut tot minuut. De deelnemers namen tussen de stippellijnen iedere minuut een trek van hun sigaret. De bovenste twee lijnen zijn de resultaten van de nicotine groepen, de onderste twee lijnen van de niet nicotine groepen. Elke groep bestond uit een deel onthoudende en een deel niet onthoudende testpersonen
Het resultaat: het aantal correcte antwoorden steeg in de nicotine groepen met ongeveer 30% vanaf de 3de trek. Er was geen verschil in reacties tussen de onthoudende en de niet onthoudende deelnemers. De twee nicotine groepen hadden ook een 10 tot 15% snellere reactietijd (niet opgenomen in de grafiek).


De Warburton test toont specifiek aan dat de invloed van de sigaretten op de aandacht en responstijd vooral in de tien minuten waarop gerookt wordt en in de daarop volgende minuten het sterkst is. 

Hij is één van de pioniers van het moderne nicotine onderzoek, dat na de uitvinding van nicotine pillen en kauwgom de wetenschappers in staat stelt om ook niet rokers te kunnen testen op invloeden van nicotine. Het werd wel duidelijk dat het effect van nicotine kauwgom niet zo sterk is als het effect van roken, zoals geconcludeerd in het Wartburton en Wesnes artikel: Roken, nicotine en menselijke prestaties uit 1983. 

"rookvrije nicotine lijdt tot verbeteringen in de geestelijke efficiëntie, vergelijkbaar met de verbeteringen door roken, alhoewel onze bevindingen over de waakzaamheid en snellere verwerking van informatie aantonen dat de verbeteringen kwantitatief kleiner zijn dan die van gerookte nicotine"

De resultaten van deze test van David Warburton werden later in vele gecontroleerde studies zoals die van Parrott & Winder uit 1989: Nicotone kauwgom en het roken van sigaretten: vergelijkende effecten op waakzaamheid en hartslag. Zoals de grafiek laat zien is roken de meest effectieve vorm om nicotine in te nemen.

Figuur 2 - Parrott & Winder, 1989: Verschillen in snelle visuele informatie verwerking met behulp van sigaretten, nicotine kauwgom (2 en 4 mg) en placebo.

De auteurs concluderen in het artikel: "Mensen die stoppen met roken moeten worden gewaarschuwd dat waakzaamheid en concentratie verlaagd zullen worden wanneer ze stoppen met roken. Ook zouden ze moeten worden geïnformeerd dat nicotine kauwgom de concentratie en aandacht iets kan verbeteren maar niet in de mate waarin dat zou hebben plaatsgevonden met een sigaret."

- Het klinkt paradoxaal dat rokers in landen met een rookverbod op de werkplek worden weggestuurd bij hun bureaus om te roken. Niet alleen vanwege de tijd die het kost waarin ze niet werken maar ook omdat de hersenen het best en meest accuraat werken tijdens het roken en de eerste minuten die volgen.

Het onbetwiste bewijs van de positieve effecten van nicotine is ook een tegenstelling in het beleid van sommige bedrijven om geen rokers meer aan te nemen. In 2010 vroeg het Deense bedrijf Jysk aan rokers om niet te solliciteren op vacatures. Jysk heeft dit echter teruggedraaid na protest van het publiek.

Andere bedrijven kiezen er voor om stoppen met roken cursussen aan te bieden aan hun werknemers. Er is daardoor echter een groot risico dat deze bedrijven niet de beste prestaties uit hun werknemers krijgen.

 

Is de rookvrije samenleving een samenleving zonder economische groei?

- De laatste decennia is tabak impopulair geworden in het westen, waar autoriteiten steeds feller zijn tegen roken vanwege de gezondheidsrisico's op de lange termijn en omdat de rook veel niet rokers irriteert. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de gunstige effecten van het actieve ingrediënt van tabak, nicotine, volledig over het hoofd worden gezien door de media die zich alleen richten op de negatieve gezondheidseffecten.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen binnen de wetenschappelijke gemeenschap over nicotine. Het is echter wel een vaststaand feit dat roken over het algemeen leidt tot beter presterende hersenen en dat rookvrije nicotine leidt tot betere prestaties van niet-rokers, alhoewel in mindere mate. Na de Heischman analyse kan echter ook worden geconcludeerd dat ontwenningsverschijnselen leiden tot zwakkere prestaties bij nicotinegebruikers. 

In een niet wetenschappelijke manier valt te concluderen dat als niet nicotine gebruikers presteren op een niveau 1, dat nicotine gebruikers presteren op niveau 1,25 met rokers als beste presteerders. Gelijktijdig zullen nicotinegebruikers die stoppen met het gebruik van nicotine op een niveau van 0,75 presteren.

- Dit levert de vraag op of nicotine een gunstig effect heeft gehad op de innovatie en groei van de economie de afgelopen eeuw. Als dit het geval is, dan is het te verklaren waarom de productiviteit wereldwijd ieder jaar licht is gedaald sinds 1970, het jaar waarin de anti-rook campagnes begonnen.

Je kan je ook afvragen of de rookverboden de oorzaak zijn van de recente dalingen in productiviteit. In Denemarken was er een onverwachte en onverklaarbare afname van de arbeidsproductiviteit in 2007 en 2008, direct na het rookverbod op de werkplek.

Er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn voor deze daling, maar de kwestie moet wel worden onderzocht, zeker omdat ook innovatie en economische groei een historisch zwakke ontwikkeling hebben doorgemaakt in landen waar er een rookverbod op de werkplek is ingesteld. Het lijkt echter simpelweg dat de overheid geen eenzijdig voordeel kan halen uit ingrijpende veranderingen, zoals de oorlog tegen het roken en rookverboden. Alles heeft een prijs en het kan heel goed dat het voordeel van een betere volksgezondheid betaald wordt met een verlies van innovatie en economische groei.

Met andere woorden, de vraag is of een rook-vrije samenleving ook een samenleving is zonder economische groei. En zo ja, kan de irritatie van tweedehands rook op de werkplek op een andere manier worden opgelost zoals het splitsen van werknemers in groepen van rokers en niet rokers of een betere afzuiging en ventilatie op de werkplek?

Immers, wie wil er nu verminderde prestaties van mensen die functies van vitaal belang en concentratie intensieve functies uitoefenen, zoals de piloot die Dr Heimstra noemde, of van chirurgen of hulpverleners?

Een E-sigaret met een beetje zuivere nicotine is een uitstekend alternatief voor het roken van sigaretten en tabak. Daarvan weten wij dat er teer en zeer veel schadelijke stoffen zijn toegevoegd. Maar zo nu en dan wat nicotine inhaleren en het plezier/genot van wat onschuldige damp uitblazen... Dat kan toch voor niemand een écht probleem zijn?

 

 

Over Geloof en Geloven

 

Geloof komt in allerlei vormen en maten voor terwijl geloof op zich ongrijpbaar en immaterieel is. We kunnen geloof niet voelen of aanraken maar het is wel iets dat ons beheerst en raakt. Geloof vormt zelfs de basis voor hoe we denken en handelen. Al in het verre verleden kregen sommige mensen andere mensen zo ver dat ze bepaalde zaken voor waarheid zijn gaan aannemen terwijl deze in werkelijkheid niet bestond...

 

Het concept kreeg handen en voeten en zelf vleugels om te vliegen. Want… veel mensen willen in iets geloven. Geloven kan leuk zijn, denk maar aan Sinterklaas. Geloof kan ook maken dat je je bijzonder voelt; alsof het echt iets is en we geven het vaak vorm. Zelfs als dat waarin wordt geloofd onzichtbaar is...

 

Laten we eens met een 'open mind' naar  geloof en geloofssystemen kijken.

 

Vluchtgedrag

 

Paarden hebben vluchtgedrag maar mensen willen ze graag kunnen berijden. Om een paard te berijden moet het worden afgericht en is het van belang dat je het wezen 'paard' leert kennen en begrijpen. Er is ook een relatie van harmonie en begrip nodig. Dan kan er een uitwisseling van energie plaatsvinden tussen de mens en het paard. Waar brengt de rit je naar toe? Laat je gedachten de vrije loop en het paard zet zijn stappen of gaat in draf of galop. Hetzelfde geldt ook voor de meeste mensen. Ze hebben feitelijk geen vluchtgedrag maar je kunt ze programmeren en africhten, van een illusie voorzien en onder hypnose bijzondere dingen laten doen en/of beleven...

 

Maar een mens houdt in principe van vrijheid. In ons diepste wezen is onze geest grenzeloos vrij. Waar komen dan die stemmetjes vandaan die zeggen dat we geestelijke en fysieke vrijheid niet verdienen? Ze spreken vanuit geloofssystemen die we hebben opgedaan. Zo werden we aan handen en voeten gebonden. Je kunt van iemand aannemen dat het buiten warm is maar dat is van een geheel andere aard dan het aannemen van een ideologie of institutie. Dat soort geloof wordt onderwezen en is aangeleerd. Vervolgens kan iemand dan geraakt worden door een geloofsysteem of ideologie.

 

Maar… er is een groot verschil tussen de spirituele zoeker en de "blinde" gelovige. Een ware spirituele en vrije geest onderzoekt. Daar is vaak veel tijd van overpeinzing, verwondering en mijmering voor nodig. Voor zo iemand is het niet genoeg om iets aangereikt te krijgen dat voor waar aangenomen moet worden. Een ware zoeker wil de dingen in hart en ziel ervaren!


Externe invloeden zijn overal aanwezig en we zijn allemaal min of meer geconditioneerd in ‘geloven’ dat we alleen maar een speldenknopje zijn in het universum. Als het speldenknopje wegvalt blijft er een kleine leegte over, een gaatje in het grote etherische veld dat alles omvat. Als er iets afwijkends plaatsvind is alle aandacht daarop gericht, dat kennen we allemaal. Ook de leegte wanneer een dierbare is overleden. 

 

Onderzoek naar het fenomeen geloof laat zien dat we geloven vrij te zijn in ons geloof maar in feite zullen we erachter kunnen of moeten komen dat daar geen vrijheid is. We 'moeten' het (religieuze) concept aanvaarden of anders gaat alles fout en zijn we voor eeuwig verdoemd. We 'moeten' geloven wat de leraren ons vertellen, wat de lesstof ons wil leren. En boven dat al 'moeten' we geloven in allerlei dingen buiten onszelf. Dat is de doctrine van de samenleving waarin we gevangen zijn geraakt. Zonder onze loyaliteit en trouw aan deze synthetische maatschappelijke constructies zijn we klein en onbetekenend. Ga in dienst en je maakt deel uit van een leger, een groter geheel waarin je op gaat, waar je deel van uit maakt.
 


Godsdienst als concept

 

Is God een concept waar we onze pijn aan afmeten? Dat is natuurlijk een vorm van interpretatie, maar het noemen van God als een concept is en blijft intrigerend. Geloof gewoon in jezelf… dat is een prettige waarheid. Heb zicht op de illusies die je omringen en pin jezelf niet (te) vast in het leven. Want als we geloven in iets buiten onszelf, plaatsen we onszelf onder de autoriteit van dát. Dat betekent dat er iets of iemand is die de controle over jou in handen heeft… en dat ben jij dan niet.


Een externe autoriteit waar we ons aan uitleveren, zoals een religieuze visie, geeft ons geen innerlijke kracht maar verbindt ons klakkeloos met een vaak miljoenen tellende groep van gelovigen.


Een geloof kan je uiteraard onderwijzen om een goed mens te zijn. Vanuit je eigen denken en handelen is daar niets mis mee, maar blijf alert, geloof schaart je in een groep en groepsbelang kan je aanzetten tot onbegrip, afstand en zelfs haat (zoals dit globaal aan de orde is) naar alles wat anders is.

 

Religieuze groeperingen werken samen met/of tegen regeringen variërend van liberaal tot fundamentalistisch, kunnen een inquisitie veroorzaken, kindermisbruik veroorzaken en aanzetten tot moord en doodslag.

 

 

Gruwelijke wreedheden

worden meestal begaan in naam van het geloof!

 

 

Zo zijn er vele instituties die als tussenpersoon of verzekeringsagent voor het goddelijke werken. Laat je geen gedachten voorschrijven.


Scholing en regering

 

Opvoeding en scholing leren vooral om ons aan te passen aan de groep. Als kind werden we al gevuld met algemene kennis en vaardigheden om je tot onderdeel van een groep te maken, niets mocht afwijken. Leren om je aangepast aan de groep te gedragen.

 

Wat is de opzet hierachter? Aangepast zijn om je leven lang te willen werken voor een baas en om een samenlevingsvorm in stand te houden, je te conformeren aan een algemene gedachtegang om een materialistische visie te volgen?


Hoever kan 'geloven' gaan? Regeringen zetten overal ter wereld propaganda in via de massamedia, dat kan niemand ontkennen. Maar het geloven van die visies is afhankelijk van je onderdanigheid aan externe autoriteit. Deze macht heeft de kracht van overtuiging en zet die in om mensen te laten denken en doen wat ZIJ willen. Mensen geloven in het algemeen wat ze voorgeschoteld krijgen omdat ze zich uitgeleverd hebben aan deze autoriteiten. Ze gaan zelfs in dienst om te vechten voor ‘vrijheid en democratie’ terwijl ze door dat te doen hun eigen vrijheid volledig uitleveren. Drijfveren van het geloof

 

We kunnen natuurlijk allemaal iets zeggen, vinden en/of geloven. Prima dat er verschillende meningen zijn, we kunnen dus iets vinden en/of geloven wat we willen. Maar welk geloof je ook aanhangt het is niet helzelfde als 'waarheid'. Geloof kan veranderen, zich aanpassen aan tijdsgebonden ontwikkelingen. Waarheid IS universeel, IS onveranderlijk...

 

Hoe kan het dan zijn dat het geloof en de mening van velen tot 'waarheid' is geworden?

 

Wanneer we ons uitleveren aan een geloofssysteem wordt vaak verwacht dat we het eervol en blijvend dienen. Zo kleven aan ieder geloof meestal een hoeveelheid morele wetten die bepalen hoe je leven van alledag eruit behoort te zien.

 

Maar vanuit vrijheid kun je je geest openen door eens te gaan kijken wat je bindt. Misschien ga je structuren herkennen van andere geloven. Veel geloven beloven vrede en liefde terwijl hun kinderen daarvoor ten strijde moeten trekken. Complete hypocrisie!

 

Blijf bij jezelf, onderzoek alles en behoudt het goede. Ben zelf de autoriteit in je leven, laat je niet inpakken of ondersneeuwen. Sta op voor wie je bent. Jouw 'geloof' of 'waarheid'. Is dat altijd het goede of het enige ware? Het hoort nu wel bij jou! Dit 'weten' dient je nu in het leven, het laat je groeien in wie en wat je bent en maakt je als wezen niet onderdanig aan wie of wat dan ook.

 

Leer over innerlijke wijsheid en innerlijke vrede in plaats van alleen bezig zijn met uiterlijke vormen. Maak je los van gebeurtenissen om je heen die teveel invloed op je uitoefenen. Kom tot jezelf en kijk ook eens naar de wereld als een toneelspel dat zich ontvouwt. Je kunt het observeren en kennen. Trek je leringen eruit waardoor je je eigen 'weg' gaat. Misschien voelt dat soms als een acteur op het toneel, maar ben je daarvan bewust! Dan weet je wanneer je speelt en wanneer je bént. Je kunt geraakt worden door het verhaal maar tegelijkertijd weten dat het een toneeluitvoering is.


 

Over mijzelf

 

Mijn realiteit kwam niet als een voorverpakt presentje met een strikje erom naar me toe. Het was (en is) vaak een kronkelige weg. Toch ontwikkelde ik levenswijsheid in het heden, met een eigen filosofie, eigen vrijheid (al blijft dat relatief). Het valt niet altijd mee om van alles af te leren of te ont-leren van dat wat al jong naar binnen werd gegoten onder het mom van opvoeding, geloof en onderwijs. De ingesleten patronen zijn sterk verankerd maar kunnen door eerlijk naar mezelf te zijn weer nieuwe inzichten opleveren. Ik moest bijvoorbeeld onterechte zonde- en schuldgevoelens onder ogen zien. Ik heb ze onderzocht op hun herkomst en waarde.


Geloof is een aanname, een mening of overeenkomst. "Kies" voor samen en in vrijheid c.q. vrijzijn, al is dat relatief... In vrijheid om alles te onderzoeken voor een zo open mogelijke visie. Om dan naar je hart te kunnen gaan en te voelen wat daar trilt of klinkt, harmonieus of disharmonieus...

 

 

Vrede En Inzicht Nu…

  • 17/10/2017
  • Naar een vriend verzenden